คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบเข้มเข้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบเข้มเข้น (Intensive English Plus-KIDS) สอนสดโดยครูต่างชาติที่มีจิตวิทยา เน้นฝึกความมั่นใจ ฝึกการฟังและพูดโต้ตอบได้ พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ตามระดับวัย เรียนสนุกผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน

1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับประถมศึกษา 4-6

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • คอร์สระยะยาว (12 เดือน) 44,500 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (6 เดือน) 25,900 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (3 เดือน) 14,900 บาท

2. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับมัธยมศึกษา 1-3

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • คอร์สระยะยาว (12 เดือน) 44,500 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (6 เดือน) 25,900 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (3 เดือน) 14,900 บาท