คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ แบบเข้มเข้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ แบบเข้มเข้น (Intensive English Plus-ADULTS) สอนสดโดยครูต่างชาติที่มีจิตวิทยา เน้นฝึกความมั่นใจ ฝึกการฟังและพูดโต้ตอบได้ พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ตามระดับวัย เรียนสนุกผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน

1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ ระดับ Basic

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • คอร์สระยะยาว (12 เดือน) 44,500 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (6 เดือน) 25,900 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (3 เดือน) 14,900 บาท

2. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ ระดับ Advance

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • คอร์สระยะยาว (12 เดือน) 44,500 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (6 เดือน) 25,900 บาท
  • คอร์สระยะสั้น (3 เดือน) 14,900 บาท