คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ เบื้องต้น ออนไลน์

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ เบื้องต้น ออนไลน์ (Basic English for Adult Learner) สอนพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ออกแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากตัวผู้เรียนเป็นหลัก สอนสดโดยครูต่างชาติที่มีจิตวิทยา เน้นฝึกความมั่นใจ ฝึกการฟังและพูดโต้ตอบได้ พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ตามระดับวัย เรียนสนุกผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ เบื้องต้น เรียนส่วนตัว

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • เรียนส่วนตัว (Indvidual Coaching)
  • สำหรับ 2 คน คนละ 10,500 บาท / 30 ครั้ง
  • สำหรับ 3 คน คนละ 9,000 บาท / 30 ครั้ง
  • ลงทะเบียนขั้นต่ำ 30 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ เบื้องต้น เรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม (กลุ่มละ 1-3 คน)

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • เรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม (Private group Coaching)
  • สำหรับ 2 คน คนละ 10,500 บาท / 30 ครั้ง
  • สำหรับ 3 คน คนละ 9,000 บาท / 30 ครั้ง
  • ลงทะเบียนขั้นต่ำ 30 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง