คอร์สเรียน IELTS คอร์สเตรียมสอบ IELTS

คอร์สเรียน IELTS คอร์สเตรียมสอบ IELTS (IELTS Exam Preparation) สอนสดโดยครูต่างชาติที่มีจิตวิทยา เน้นฝึกความมั่นใจ ฝึกการฟังและพูดโต้ตอบได้ พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ตามระดับวัย เรียนสนุกผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนตามตารางที่ตกลงกันได้ระหว่างครูกับผู้เรียน

คอร์สเรียน IELTS คอร์สเตรียมสอบ IELTS

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • คอร์สเรียน 1-4 คน
  • คอร์สราคา 27,900 บาท / 3 เดือน