คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบไอสไตล์คิดส์

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบไอสไตล์คิดส์ (iSTYLE kids) อายุ 7-12 ปี สอนสดโดยครูต่างชาติที่มีจิตวิทยา เน้นฝึกความมั่นใจ ฝึกการฟังและพูดโต้ตอบได้ พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ตามระดับวัย เรียนสนุกผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนตามตารางที่ตกลงกันได้ระหว่างครูกับผู้เรียน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก แบบไอสไตล์คิดส์ อายุ 7-12 ปี

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
  • 1 คอร์ส ราคา 4,900 บาท / 8 ครั้ง
  • 3 คอร์ส ราคา 11,700 บาท / 24 ครั้ง (เหลือคอร์สละ 3,900 บาท)