คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนการอ่านออกเสียง (Phonics) ออนไลน์

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนการอ่านออกเสียง (Phonics) ออนไลน์ คาบละ 40 นาที คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เด็ก สอนสดโดยครูต่างชาติที่มีจิตวิทยา เน้นฝึกความมั่นใจ ฝึกการฟังและพูดโต้ตอบได้ พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ตามระดับวัย เรียนสนุกผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนการอ่านออกเสียง (Phonics)ออนไลน์ เรียนส่วนตัว

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
 • คอร์สเรียนส่วนตัว (Indvidual Coaching)
 • คอร์สราคา 7,500 บาท / 30 คาบ
 • ลงทะเบียนขั้นต่ำ 30 คาบ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนการอ่านออกเสียง (Phonics) ออนไลน์ เรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
 • เรียนส่วนตัวแบบกลุ่ม (Private group Coaching)
 • คอร์สสำหรับ 2 คน คนละ 3,900 บาท / 30 คาบ
 • คอร์สสำหรับ 3 คน คนละ 2,790 บาท / 30 คาบ
 • ลงทะเบียนขั้นต่ำ 30 คาบ

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สอนการอ่านออกเสียง (Phonics) ออนไลน์ เรียนแบบกลุ่มตามคลาส

 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (Onsite)
 • เรียนแบบกลุ่มตามคลาส (Open Group)
 • เรียนไม่เกิน 6 คน
 • คอร์สราคา 2,790 บาท / 30 คาบ
 • ลงทะเบียนขั้นต่ำ 30 คาบ