เรียนกับอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษา

สร้างพื้นฐานความรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยคลาสเรียนภาษาอังกฤษ สดๆ ตัวต่อตัว ที่คุณเลือกเวลาได้เอง 24 ชั่วโมง กับโค้ชหลากหลายชาติ

เรียนสด 100% สอบถามได้ทันที

สร้างพื้นฐานความรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยคลาสเรียนภาษาอังกฤษ สดๆ ตัวต่อตัว ที่คุณเลือกเวลาได้เอง 24 ชั่วโมง กับโค้ชหลากหลายชาติ

เรียนทบทวนได้ แบบไม่จำกัดชั่วโมง

สร้างพื้นฐานความรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยคลาสเรียนภาษาอังกฤษ สดๆ ตัวต่อตัว ที่คุณเลือกเวลาได้เอง 24 ชั่วโมง กับโค้ชหลากหลายชาติ

About Image About Image About Image About Image

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ iStyle

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีทำให้มองเห็นข้อดีและข้อเสียของการเรียนการสอนในหลายๆรูปแบบ จึงเกิดแนวคิดที่อยากจะพัฒนาระบบการเรียนการสอนของไทย ให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ซึ่งเราได้ เล็งเห็นว่า การศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ทั้งในส่วนของ ครอบครัว ผู้เรียน และโรงเรียน เรามองเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อในทุกระดับและการเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ล้วนต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่หลากหลาย ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคต ได้อย่างมั่นใจ

เรามั่นใจในประสบการณ์และมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ และที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จึงอยากจะมอบโอกาสดีๆที่เคยได้รับให้กับทุกๆคน ควบคู่กับการพัฒนาด้าน สังคม อารมณ์ จิตใจ ไปพร้อมๆกัน

เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาโดยตรง

ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ สนใจเรียน โทรหาเรา

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ไอสไตล์

เรามั่นใจในประสบการณ์และมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ และที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จึงอยากจะมอบโอกาสดีๆที่เคยได้รับให้กับทุกๆคน ควบคู่กับการพัฒนาด้าน สังคม อารมณ์ จิตใจ ไปพร้อมๆกัน

Shape Image

เรียนกับอาจารย์ต่างชาติ เจ้าของภาษา

สร้างพื้นฐานความรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยคลาสเรียนภาษาอังกฤษ สดๆ ตัวต่อตัว ที่คุณเลือกเวลาได้เอง 24 ชั่วโมง

Shape Image

เรียนสด 100% สอบถามได้ทันที

สร้างพื้นฐานความรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยคลาสเรียนภาษาอังกฤษ สดๆ ตัวต่อตัว ที่คุณเลือกเวลาได้เอง 24 ชั่วโมง

Shape Image

เรียนทบทวนได้ แบบไม่จำกัดชั่วโมง

สร้างพื้นฐานความรู้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยคลาสเรียนภาษาอังกฤษ สดๆ ตัวต่อตัว ที่คุณเลือกเวลาได้เอง 24 ชั่วโมง

สมัครคอร์สเรียน

รีวิวจากนักเรียนของเรา