ต้อนรับปิดเทอมด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 6-12 ขวบ หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันนี้-31 มีค.65!! จำนวนจำกัด

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้งานภาษาอังกฤษทุกทักษะ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและพื้นฐานที่แน่น ของการใช้ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การวางรากฐานเรื่องการฟัง การพูด ให้ได้ก่อน ซึ่งจะนำไปสู่การอ่านและการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
02-884-8355, 083-889-4455
โลตัสปิ่นเกล้า ชั้น 4